SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ

Energiasäästöä ikkunakalvoilla
Parantaa energiatehokkuutta – jopa 30 %

SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ

Energiasäästöä ikkunakalvoilla
Parantaa energiatehokkuutta – jopa 30 %

istockphoto-891926308-612x612

Energiansäästöä auringonsuojakalvoilla​

Auringonsuojakalvo toimii ikkunan näkymättömänä eristeenä ja lisää energiatehokkuutta ympäri vuoden. Sen avulla voit vähentää lämmityksen ja ilmastoinnin tarvetta, jolloin energiakulut pienenevät. Kalvo lisää myös viihtyisyyttä erityisesti kylminä talvikuukausina.

Kalvo eristää lähes samalla tavoin kuin yksinkertaisten ikkunoiden vaihtaminen kaksinkertaisiin ja kaksinkertaisten kolminkertaisiin.

istockphoto-870857972-612x612

3M™ Amber 35 Low-E

3M

3M auringonsuojakalvot ovat tyylikäs tapa hallita auringonvaloa ja lämpöä. 3M:n teknologian avulla voi vähentää merkittävästi lämpösäteilyä ja emissiivisyyttä.

3M Amber 35 Low E on suunniteltu asennettavaksi ikkunoiden sisäpinnalle. Kalvon metallisen emissiivinen teknologia eristää kesäisin auringon lämpösäteilyä ja auttaa lämpökarkailun estämisessä talvisin.
Kalvo pysyy kirkkaana vuodenajasta riippumatta. Lisäksi kalvolla voidaan luoda yksityisyyttä riippuen valaistuksesta.

 • Ominaisuudet (6 mm kirkas lasi)

  • Torjutun aurinkoenergian kokonaismäärä 75%
  • Häikäisyn väheneminen 66%
  • UV-säteet torjuttu 99%
  • Lämmönläpäisykerroin 0,76

  Kalvon ominaisuudet

  • Paksuus: 0,045mm / 45μm
  • Väri: Lämmin / Kellertävä
  • Materiaali: Polyesteri
  • Sideaine: Paineherkkää akryyliä

Lataa esite:

istockphoto-1205909012-612x612-1-1000x705_2

Ecolux™ 70 Low-E

Solargard

Ecolux™ 70 on erilaisempi kuin mikään muu Solar Gard® -tuote nykyään.
Tyypilliset ikkunakalvot säätelevät ensisijaisesti lämmön nousua kesällä, eikä niillä ole talvella eristäviä ominaisuuksia, jotka auttaisivat kotiasi tai rakennusta säilyttämään lämpöä kylminä kuukausina, mutta Ecolux 70:ssä on molemmat.

Ecolux 70 vähentää ikkunoiden U-kerrointa, mikä minimoi lämpöhäviön talvella. U-kerroin on mitta siitä, kuinka paljon lämpöä virtaa ulos kodistasi tai rakennuksestasi. Mitä pienempi U-kerroin on, sitä vähemmän lämpöä häviää ikkunoiden läpi.

 • Ominaisuudet (4 mm kirkas lasi)

  • Torjutun aurinkoenergian kokonaismäärä 53%
  • Häikäisyn väheneminen 24%
  • UV-säteet torjuttu 99%
  • Lämmönläpäisykerroin 0,49

  Kalvon ominaisuudet

  • Paksuus: 0,075mm / 75μm
  • Väri: Neutraali / Kirkas
  • Materiaali: Polyesteri
  • Sideaine: Paineherkkää akryyliä

Lataa esite (Eng):

 • Näkyvän valon läpäisy % (Visible Light Transmittance, TR)
  Se osuus auringon näkyvästä valosta, joka läpäisee kalvotetun ikkunalasin. Mitä alhaisempi lukema, sitä vähemmän näkyvää valoa pääsee kalvon ja ikkunan lävitse sisätiloihin.

  Näkyvän valon heijastus ulos / sisätiloihin % (Reflectance Exterior/Interior, Re/Ri)
  Lukema kertoo kuinka paljon näkyvästä valosta heijastuu takaisin sisälle tai ulos. Mitä alhaisempi luku, sitä vähemmän näkyvää valoa heijastuu. Korkea heijastuslukema on yleensä heijastavissa ja tummissa kalvoissa.

  Häikäisyn vähennys % (Glare Reduction, GL)
  Kalvon vähentämän häikäisyn kokonaismäärä prosentteina

  Aurinkoenergian läpäisy % (Solar Energy Transmittance, TR)
  Se osuus auringon säteilyenergiasta, joka läpäisee kalvotetun ikkunalasin. Mitä alhaisempi luku, sitä vähemmän säteilyenergiaa pääsee läpi.

  Aurinkoenergian absorptio % (Solar Energy Absortance, A)
  Se osuus auringon säteilyenergiasta, jonka kalvotettu ikkunalasi absorboi eli imee itseensä. Mitä alhaisempi lukema, sitä vähemmän säteilyenergiaa absorboituu.

  Aurinkoenergian heijastus % (Solar Energy Reflectance, R)
  Se osuus auringon säteilyenergiasta, joka heijastuu kalvotetusta ikkunalasista. Mitä alhaisempi lukema, sitä vähemmän säteilyenergiaa heijastuu pois.

  Auringon infrapunasäteiden torjuminen % (Solar Energy IR Rejection, IR)
  Se osuus auringon lämpösäteilystä (sädeaaltopituus 780-2500nm), jonka kalvotettu ikkuna torjuu.

  UV-säteilyn torjunta % (Ultraviolet Light Blocked, UV)
  Se osuus auringon UV-säteilystä (sädeaaltopituus 300-380 nanometri), jonka kalvotettu ikkuna torjuu.

  Säteilyn siirtokerroin (Shading Coefficient, SC)
  Suhdeluku kertoo kalvotetun ikkunan läpi siirtyvän säteilyn määrän suhteessa kalvottamattoman kaksinkertaisen lasin läpi siirtyvän säteilyn määrään. Mitä alhaisempi luku, sitä parempi aurinkosuojatehokkuus.

  Lämpösäteilyn siirtokerroin (Solar Heat Gain Coefficient, G-value)
  Suhdeluku kertoo kuinka paljon auringon lämpösäteilyä siirtyy sisätiloihin suorasta sätelystä ja absorboidusta säteilystä yhteensä suhteessa kalvottamattoman lasin läpi siirtyvän säteilyn määrään.

  Säteilyn valikoivuusindeksi (Solar Selectivity Index, SI – VLT/ SHGC)
  Suhdeluku kertoo kuinka paljon auringon valosäteistä läpäisevät kalvotetun ikkunan suhteessa lämpösäteilyn siirtymiseen.

  Aurinkoenergian kokonaisvähennys % (Total Solar Energy Rejected, TSER)
  Kalvon vähentämän aurinkoenergian kokonaismäärä. Lukema kertoo kuinka paljon kalvo estää säteilyaaltoja (UV-/ valo-/ lämpösäteily).

  Lämmittävän vaikutuksen vähennys % (Solar Heat Gain Reduction, SHGR)
  Kalvon toiminnallisuus estää auringon säteilyenergiaa (suora ja absorboitunut säteily) läpäisemästä kalvotettu ikkunalasi. Eli kuinka monta %-yksikköä lasin toiminnallisuus paranee kalvotettuna.

  Emissiivisyys (Emissivity, E)
  Lukema kertoo pinnan kykyä absorboida tai heijastaa säteilyenergiaa. Mitä alhaisempi lukema, sitä paremmin kalvotettu ikkuna eristää.
  Kalvotettujen lasien osalta määritelmä kertoo kuinka tehokkaasti ratkaisu heijastaa lämmön takaisin eli estää lämpöhukkaa.

  Lämmönläpäisykerroin talvella (Winter U-Factor, U-arvo W/m2°K)
  Lukema kertoo lämpöenergian määrän, joka siirtyy 1m2 kokoisen alueen läpi lämpötilan muuttuessa 1°C. Mitä alhaisempi U-arvo, sitä paremmin lasitus estää lämpösiirtymää.

  Lämpöhukan vähennys talvella % (Winter Heat Loss Reduction, U Red)
  Kalvon vähentämän lämpöhukan määrä prosentteina

  UV Tdw-ISO %
  Kuvaa sisätilaan päätyvien, haalistumista aiheuttavien säteiden määrää (UV- ja näkyvän valon osuudet sädeaaltopituuksilla 300-380 nanometriä). Mitä alhaisempi lukema, sitä vähemmän haalistumia aiheuttamia säteitä läpäisee kalvotetun lasin ja pääsee sisätiloihin.

  Haalistumien torjunta (Fade Reduction Factor, FR)
  Suhteellinen määrä estää haalistumia aiheuttavia säteitä (Tdw-ISO) asennettaessa kalvo 3mm kirkkaaseen lasipintaan. Mitä suurempi lukema, sitä paremmin kalvotettu lasi suojaa haalistavilta säteiltä.

Lähetä viesti, kerromme mielellämme lisää!